Các Chương trình EMBA về Công nghệ trong Tài chính

So sánh Các Chương trình EMBA về Công nghệ trong Tài chính

Chương trình đào tạo MBA dành cho các nhà quản lý (EMBA) hướng tới những người đã đi làm và có nhiều kinh nghiệm làm việc và được thiết kế để giúp sinh viên có các công cụ cần thiết để phát triển nghề nghiệp. Bạn thậm chí có thể vừa học vừa làm, và các kinh nghiệm làm việc thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học của bạn.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình EMBA về Công nghệ trong Tài chính 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Công nghệ trong Tài chính.  Hãy thử MBA Công nghệ trong Tài chính thay vào đó.
Công nghệ trong Tài chính

Các chương trình trong MBA Công nghệ trong Tài chính

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây