Chương trình EMBA Bán thời gian về Công nghệ Điều hành

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Công nghệ Điều hành 2018/2019

Chương trình đào tạo MBA dành cho các nhà quản lý (EMBA) hướng tới những người đã đi làm và có nhiều kinh nghiệm làm việc và được thiết kế để giúp sinh viên có các công cụ cần thiết để phát triển nghề nghiệp. Bạn có thể vừa học vừa làm, và các kinh nghiệm làm việc thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học của bạn.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Công nghệ Điều hành 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Công nghệ Điều hành.  Hãy thử MBA Công nghệ Điều hành thay vào đó.
Công nghệ Điều hành

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây