EMBA

SZABIST cung cấp bằng EMBA hai năm cho các giám đốc điều hành và các nhà quản lý cấp trung / cấp, những người cố gắng đạt được sự xuất sắc và những thách thức lớn hơn trong cuộc sống nghề nghiệp của họ.

EMBA là một chương trình hai năm trải dài trong sáu học kỳ và bao gồm 66 giờ tín dụng. 20 khóa học, 1 Dự án Kinh doanh (3 tín chỉ) và 1 Dự án Nghiên cứu (3 tín chỉ) cần thiết để tốt nghiệp.

Thời hạn tối đa để hoàn thành bằng EMBA là năm năm.

Cấu trúc chương trình

Học kỳ đầu tiên

 • Quyết định quản lý
 • Kế toán cho doanh nghiệp
 • Truyền thông quản lý

Học kỳ thứ hai


 • Phân tích định lượng để ra quyết định
 • Tiếp thị Đương đại
 • Kinh tế Đối với Kinh doanh

Học kỳ thứ ba

 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hành vi tổ chức
 • Phương pháp Nghiên cứu Kinh doanh
 • Quản lý maketing

Học kỳ Fouth

 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Doanh nhân và các doanh nghiệp gia đình
 • dự án kinh doanh
 • Tự chọn - I (Tiếp thị, Nhân sự, Tài chính)

Học kỳ thứ 5

 • Quản lý tài chính
 • Đạo đức và Quản trị Doanh nghiệp
 • Tự chọn - II (Marketing, Nhân sự và Tài chính)
 • Tự chọn - III Marketing, Nhân sự, Tài chính)

học kỳ thứ sáu

 • Kế toán Quản trị và Kiểm soát
 • HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
 • Ứng dụng CNTT Doanh nghiệp
 • Dự án nghiên cứu (3 tín chỉ)

Môn tự chọn

 • Ngân hàng Quốc tế và Tài chính
 • quản lý chuỗi cung ứng
 • Dịch vụ tiếp thị
 • Quản lý kinh doanh quốc tế
 • Chiến lược công ty

Trường đại học có quyền thay đổi các chương trình và chính sách của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tất cả các khóa học có thể không nhất thiết được cung cấp. Khóa học thay thế có thể được thay thế khi cần thiết.

Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 1 các khóa học tại Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology Dubai »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
6 học kỳ
Toàn thời gian
Price
48,400 AED
toàn bộ chương trình
Theo địa điểm
Theo ngày