Các Chương trình EMBA về Branding

So sánh Các Chương trình EMBA về Branding

Đối với những người có số lượng đáng kể các kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và sẵn sàng để làm việc trong các vị trí cao cấp hơn, bằng MBA dành cho quản lý (EMBA) chính là bước tiếp theo dành cho bạn. Bạn sẽ được học nhiều các khóa học trong đó có kế toán, lãnh đạo, và tài chính.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình EMBA về Branding 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Branding.  Hãy thử MBA Branding thay vào đó.

Các chương trình trong MBA Branding

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây