EMBA trong quản lý năng lượng

Chung

Chương trình mô tả

EMBA Quản lý Năng lượng

GBS Executive MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) chương trình mục tiêu giám đốc điều hành của công ty, các nhà quản lý hiện tại và tương lai, cho phép họ có được mức độ uy tín này trong khi tiếp tục giữ công việc toàn thời gian hiện tại của họ.

Chương trình EMBA tập trung vào phát triển tư duy quản lý chiến lược của học viên mà sẽ cho phép họ thực hiện các phân tích quan trọng của bất kỳ tình hình kinh doanh và áp dụng lý thuyết quản lý khác nhau để giải quyết vấn đề kinh doanh. Một khía cạnh quan trọng của chương trình là phát triển các kỹ năng lãnh đạo và truyền thông và mạng lưới chuyên môn xây dựng thông qua các hoạt động xây dựng nhóm và làm việc nhóm. Ngoài ra, các học viên học cách sử dụng các công cụ cần thiết cho nghiên cứu kinh doanh và vào cuối của chương trình có thể tích hợp và áp dụng các kiến ​​thức đã nhận được đến khu vực của họ về sự riêng biệt.

Cuối cùng, như tất cả các giám đốc điều hành đòi hỏi một sự hiểu biết toàn diện về các báo cáo tài chính, chương trình Executive MBA GBS cho phép người tham gia để đạt được phổ biến kiến ​​thức về đọc và dòng tiền sự hiểu biết báo cáo, báo cáo thu nhập, bảng cân đối. kỹ năng thực hành quan trọng này giúp giám đốc điều hành để giải thích một cách chính xác kết quả tài chính, đánh giá tình trạng hiện tại của một tổ chức và công nhận những thách thức tiềm năng.

chương trình GBS Executive MBA thường là một phần thời gian chương trình 2 năm là ứng cử viên thường làm việc toàn thời gian trong suốt. Lớp học thường diễn ra một lần mỗi 2 tháng và bao gồm các loại hình đào tạo khác nhau như kinh doanh các dự án, trường hợp thực tế và hội thảo mà đòi hỏi sự tương tác tích cực trong một phòng học.

Tổng quan về chương trình

Các lĩnh vực chính của chúng tôi EMBA Quản lý Năng lượng địa chỉ để nhân viên làm việc trong các tổ chức công cộng hoặc (sản xuất nhiều năng lượng) các công ty với chuyên môn trong quản lý chất thải, sử dụng năng lượng, mua sắm, bảo tồn nước và hiệu quả năng lượng. Xu hướng và ảnh hưởng của các khuôn khổ pháp lý, phát triển công nghệ và xu hướng xã hội được nghiên cứu rộng rãi và thảo luận của các sinh viên. Mục đích là để cho phép các sinh viên để phát triển trong môi trường tổ chức của họ hoặc trong công ty của họ một chiến lược năng lượng bền vững, kế hoạch và thực hiện.

Khái niệm cơ bản chương trình

chương trình đặc biệt

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The German Business School is the first unique Business School in Tunisia applying German Standards for executive education together with its partner University of Applied Management in Mannheim (Busi ... Đọc thêm

The German Business School is the first unique Business School in Tunisia applying German Standards for executive education together with its partner University of Applied Management in Mannheim (Business School of HdWM). The GBS ensures with its international professional team a sustainable, strategic vocational management training for future managers in EMEA. Đọc ít hơn