Chương trình MBA

Chung

Có sẵn 3 địa điểm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

SIST is the first British Education Institute based in Morocco, delivering programs from the University of Cardiff Metropolitan University leading to internationally recognized British degrees. SIST i ... Đọc thêm

SIST is the first British Education Institute based in Morocco, delivering programs from the University of Cardiff Metropolitan University leading to internationally recognized British degrees. SIST is also the only school in Morocco to deliver complete, internationally accredited, British degree with an addition to the Moroccan degree accredited by the Ministry of Higher Education. Đọc ít hơn
Casablanca , Thỏ , Tangier + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.