Chương trình mba toàn cầu điều hành

Chung

Có sẵn 3 địa điểm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

The WHU – Otto Beisheim School of Management, a private university located in Vallendar near Koblenz, was the first school in Germany to offer a major in business administration emphasizing the strate ... Đọc thêm

The WHU – Otto Beisheim School of Management, a private university located in Vallendar near Koblenz, was the first school in Germany to offer a major in business administration emphasizing the strategic leadership of corporations. Đọc ít hơn
BẠC , Vallendar , Düsseldorf + 2 Hơn Ít hơn