Canada

Giới thiệu về Canada

Vì nhiều lý do, sinh viên quốc tế có thể muốn xem xét việc đăng ký vào trường kinh doanh ở Canada. Các quốc gia, nằm ở Bắc Mỹ, là một hiện đại, đất nước phương Tây với các khía cạnh văn hóa khác nhau với nó. Đây là nơi có 35 triệu người. Nó là một trong những nước giàu nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người cao và giá cao chỉ số phát triển con người. Học tập tại Canada có thể cung cấp cho sinh viên với một kinh nghiệm quốc tế là giàu lịch sử và văn hóa, cũng như trong một số các sinh viên kinh doanh hiện đại và tiên tiến nhất trên thế giới. Trước khi đăng ký tham gia, sinh viên nên xem xét một vài điều quan trọng về Canada 's lựa chọn giáo dục kinh doanh.

Business Study in Canada

Đối với những sinh viên đang cân nhắc sinh viên quốc tế cho các doanh nghiệp, Canada cung cấp một loạt các cơ hội. Tính trung bình, sinh viên quốc tế ghi danh vào chương trình đại học tại các cơ sở giáo dục đại học của Canada đã trả trung bình 14.000 USD mỗi năm CAN. Tuy nhiên, con số này khác nhiều so với một học kế tiếp. Các trường tư có xu hướng đắt hơn đáng kể. Sinh viên quốc tế thường được chào đón ở hầu hết các trường cao đẳng và đại học tại Canada. Một số trong những trường kinh doanh lớn nhất trong nước được đặt tại Montreal, Vancouver, Toronto, nhưng cũng có nhiều trường đại học khác. Một số chương trình có sẵn trong tiếng Pháp, một ngôn ngữ mà hiện diện chủ yếu ở các khu vực của Quebec. Hầu hết các chương trình khác được giảng dạy bằng tiếng Anh. Giáo dục Kinh doanh Giống như ở Canada là gì? Học sinh với giáo dục được công nhận ở cấp đại học có thể áp dụng cho một chương trình sau đại học để kiếm được một MBA.Những sinh viên đã không làm như vậy thường có thể ghi danh vào Canada 's chương trình kinh doanh đại học để làm việc hướng tới một cử nhân ' s mức độ. Hầu hết các chương trình đại học mất bốn năm để hoàn thành, với trình độ học vấn bậc thầy 's lấy thêm hai năm. Một số chương trình có thể được hoàn thành nhanh hơn so với điều này và những người khác có thể mất nhiều thời gian. Options cho sinh viên quốc tế là gì? Sinh viên quốc tế thường có thể ghi danh vào đại học Canada 's bằng cách đơn giản áp dụng cho các chương trình thông qua các trường mong muốn. Học sinh có xu hướng ghi danh vào mùa xuân để tham dự vào mùa thu, mặc dù một số trường có lịch trình khác nhau. Nếu học sinh được chấp nhận, anh ta hoặc cô ta có thể sau đó được yêu cầu để có được một thị thực sinh viên du học tại đất nước này. Các cơ hội cho sinh viên quốc tế quyết định ở lại Canada có thể được tốt. Nhiều sinh viên có thể có được thị thực làm việc nếu họ được tuyển dụng thông qua các chương trình thực tập hoặc làm việc.Có những cơ hội ở Canada trong lĩnh vực kinh doanh, mặc dù có sự cạnh tranh đáng kể từ những sinh viên giỏi.