Vì nhiều lý do, sinh viên quốc tế có thể muốn xem xét việc đăng ký vào trường kinh doanh ở Canada. Các quốc gia, nằm ở Bắc Mỹ, là một hiện đại, đất nước phương Tây với các khía cạnh văn hóa khác nhau với nó. Đây là nơi có 35 triệu người. Nó là một trong những nước giàu nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người cao và giá cao chỉ số phát triển con người. Học tập tại Canada có thể cung cấp cho sinh viên với một kinh nghiệm quốc tế là giàu lịch sử và văn hóa, cũng như trong một số các sinh viên kinh doanh hiện đại và tiên tiến nhất trên thế giới. Trước khi đăng ký tham gia, sinh viên nên xem xét một vài điều quan trọng về Canada 's lựa chọn giáo dục kinh doanh.

Các trường đại học tại Canada