{mbastudies-executive-course:singular} ở South West England Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

{mbastudies-executive-course:plural} Hàng đầu ở South West England Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2018

MBA

Cá nhân đã giành được bằng cử nhân và muốn tăng thêm kiến ​​thức và đào tạo của họ có thể lựa chọn để kiếm được một Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, hoặc MBA. MBA là một chương trình hai năm đó có thể giúp chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp cho một nghề nghiệp trong lãnh đạo và quản lý trong thế giới kinh doanh.

Giáo dục tại Vương quốc Anh là một vấn đề phân cấp với mỗi quốc gia của Vương quốc Anh có hệ thống riêng biệt dưới một chính phủ khác nhau: Chính phủ Anh chịu trách nhiệm cho đội tuyển Anh, và Chính phủ Scotland, Chính phủ xứ Wales và Bắc Ireland điều hành chịu trách nhiệm Scotland , Wales và Bắc Ai-len, tương ứng.

Tìm kiếm {mbastudies-executive-course:plural} ở South West England ở Vương quốc Anh 2018

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Các khóa học quản lý MBA Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland South West England.  Hãy thử EMBA MBA thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây