Được biết đến như là nhà của rừng mưa Amazon, Brazil là quốc gia lớn nhất ở Mỹ Latin. Nó cũng là người Bồ Đào Nha nói tiếng nước lớn nhất trên thế giới, đem lại cho nó sự khác biệt giữa những người Bồ Đào Nha nói. Brazil cũng giữ sự khác biệt của tất cả các đường biên giới quốc gia Nam Mỹ, với ngoại lệ của Ecuador và Chile. Bởi vì Brazil có thế giới 'nền kinh tế lớn thứ bảy của cả GDP và sức mua, và là một trong những thế giới ' s nhanh nhất các nền kinh tế đang phát triển, kinh doanh tại Brazil là một lĩnh vực đầy hứa hẹn. Nó được coi là một quyền lực toàn cầu đang nổi lên và sẵn sàng để có một vị trí mạnh mẽ trong nền kinh tế toàn cầu trong tương lai gần.

Các trường đại học tại Brasil