Theo học Các Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh ở Ba Lan

Các MBA ở Ba Lan 2018/2019

Các trường đại học tại Ba Lan

Các trường đại học tại Ba Lan

Thông tin về Ba Lan

Ba Lan nằm ở phía bắc miền trung châu Âu. Nhất của đất nước là một đồng bằng không có ranh giới tự nhiên, ngoại trừ dãy núi Carpathian ở phía nam và Oder và Neisse con sông ở phía tây. Con sông lớn khác, đó là quan trọng đối với thương mại, là Vistula, Warta, và lỗi. Ba Lan có một nền kinh tế có thu nhập cao và được coi là một trong những lành mạnh của các nước hậu cộng sản, là một trong những phát triển nhanh nhất trong EU. Có một thị trường mạnh mẽ trong nước, nợ tư nhân thấp, tiền tệ linh hoạt, và không bị lệ thuộc vào một khu vực xuất khẩu duy nhất, Ba Lan là nền kinh tế châu Âu duy nhất có thể tránh được suy thoái kinh tế cuối những năm 2000.

 

Thủ đô: Warsaw
Ngôn ngữ chính thức: Ba Lan
Chính phủ: Quốc hội nước cộng hòa
Dân số: 38.186.860
Tổng sản phẩm trong nước: 800 $.934 tỷ
Tiền tệ: zloty (PLN)
Múi giờ: (UTC 1)