Bỉ

Về Bỉ

Học tập tại Bỉ có thể là một cơ hội thú vị cho ngày hôm nay 's sinh viên. Có một số đổi mới về cơ hội trong cả nước để chào đón sinh viên quốc tế. Bỉ, một quốc gia của khoảng 11 triệu người, là nhỏ hơn so với nhiều người khác ở châu Âu. Tuy nhiên, đất nước Tây Âu này cung cấp một loạt các cơ hội. Nó có văn hóa, lịch sử, và một lối sống hiện đại để cung cấp cho bất cứ ai đến thăm. Nó tiếp tục là một trong những mong đợi nhất khu vực cho những người tìm kiếm một cơ hội học tập ở nước ngoài, kể cả trong lĩnh vực nghiên cứu kinh doanh.

Trường

Các trường & trường đại học tại Bỉ

Các trường đại học và trường học tại Bỉ