Đọc Mô tả chính thức

Chương trình Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý và Kinh doanh của Đại học Quốc gia Hoa Kỳ cung cấp một loạt các khóa học đa dạng nhằm giới thiệu cho các học viên kinh nghiệm về kỹ năng tài chính / kế toán / kinh tế cũng như những người thực tế / kỹ năng lãnh đạo cần thiết để thành công trong ngày càng phức tạp ngày nay cài đặt tổ chức. Các khóa học này được thiết kế để giải quyết các vấn đề thực tế, chứ không phải lý thuyết, để sinh viên có thể áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng mới của họ trong môi trường làm việc gần như ngay lập tức. Hơn nữa, các khóa học được sắp xếp để cung cấp sự liên tục và sẽ chứa các chủ đề và chủ đề chung. Các chủ đề và chủ đề này sẽ bao gồm các vấn đề truyền thông, các vấn đề đa dạng, luật và đạo đức, cũng như các kỹ năng tư duy chiến lược và lãnh đạo. Chương trình này được thiết kế để phục vụ người lớn làm việc trong các tổ chức phức tạp, công cộng cũng như tư nhân, phi lợi nhuận và vì lợi nhuận, và giúp họ làm việc hiệu quả hơn với cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới trong việc xác định, làm rõ và giải quyết mục tiêu và vấn đề của tổ chức.

Chương trình MBA này được cung cấp tại các vị trí được lựa chọn thuận tiện để làm việc trưởng thành những người gặp nhau trong nhóm thuần tập mà vẫn cùng nhau cho toàn bộ chương trình.

Chương trình MBA của chúng tôi được cung cấp trong ba định dạng sáng tạo : trong lớp (Web tăng cường), trực tuyến và lai. Học sinh tiến bộ thông qua chương trình với một nhóm từ 15 đến 20 sinh viên đa dạng phản ánh đội bạn có thể gặp phải trong công việc. Các khóa học chỉ đáp ứng một tuần một lần trong định dạng trong lớp, trong đó các môn học trực tiếp được hỗ trợ bởi sự tham gia vào một trang web lớp học dựa trên Web mà có thể được truy cập vào mọi lúc, mọi nơi. Hướng dẫn trong các định dạng trực tuyến được thực hiện thông qua nền tảng học tập dựa trên Web của chúng tôi. Các khóa học trực tuyến cũng tương tự như các lớp học trong lớp, với các mục đích cụ thể liên quan đến nội dung khóa học cụ thể. Các công cụ tiên tiến như streaming media và mô phỏng quản lý chiến lược sẽ giúp bạn học tập tốt hơn. Định dạng hỗn hợp của chúng tôi cung cấp kết hợp sáng tạo của chúng tôi trong lớp và các định dạng trực tuyến.


Sinh viên MBA sẽ có thể lựa chọn từ ba nồng độ:

Nồng độ Quản lý Tổng hợp, Tài chính tập trung,
và Nồng độ Tiếp thị

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
21 tháng
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date