Bậc thầy của quản trị kinh doanh (MBA)

Chung

Chương trình mô tả

Bậc Thầy Của Quản Trị Kinh Doanh (MBA)

Mục đích của chương trình Quản trị Kinh doanh là chuẩn bị cho học viên những kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phù hợp với vị trí quản lý chung trong các tổ chức kinh doanh (vì lợi nhuận và lợi nhuận).

Chương trình Quản trị Kinh doanh tạo ra những sinh viên tốt nghiệp, những người được làm tròn và có khả năng điều hành một tổ chức trong nền kinh tế hiện đại, cung cấp tư vấn và hành động như là mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý chính và trong học thuật. Sinh viên tốt nghiệp MBA nên phù hợp với các cấp độ quản lý khác nhau ở cấp trung lưu và cấp cao trong các tổ chức quốc gia và xuyên quốc gia sắp ra đời phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế.

Trong khi trọng tâm của Chương trình Quản trị Kinh doanh 'truyền thống' là phát triển các kỹ năng hành chính và quản lý cho các nhà lãnh đạo tổ chức, chương trình MBA của trường đại học PAC cho biết thêm một khía cạnh của kỹ năng lãnh đạo kinh doanh mà người tham gia cần phải áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau của họ. Điều này phù hợp với hoạt động kinh doanh cốt lõi của trường đại học PAC, nhằm phát triển những nhà lãnh đạo có tinh thần phục vụ ở mọi tầng lớp xã hội.

Thông qua chương trình này, Đại học PAC nhằm mục đích đóng góp vào việc giải quyết thách thức lãnh đạo ở Châu Phi đã dẫn đến mất cơ hội, thất vọng về nỗ lực phát triển và lãng phí các nguồn lực trong các lĩnh vực khác nhau. Sự đặc biệt của Kitô giáo, nhấn mạnh vào sự lãnh đạo và sự cân bằng đạo đức với các kỹ năng truyền thống, sẽ làm cho kinh nghiệm của học sinh thật sự độc đáo và chuẩn bị cho sự lãnh đạo và kinh doanh trên thị trường toàn cầu. Các khóa học của chương trình MBA của PAC sẽ được thực hiện với sự nhấn mạnh. Phù hợp với học tập bằng cách làm, bài tập sẽ được thiết kế để cho phép sinh viên áp dụng các khái niệm trong các thiết lập hiện tại của họ, do đó chứng minh bản chất giá trị gia tăng của chương trình cho nhà tuyển dụng của họ.

Mục tiêu

Tốt nghiệp chương trình MBA của Đại học PAC nên có thể:

 1. Xây dựng và thực hiện chính sách và thủ tục trong các lĩnh vực chức năng kinh doanh.
 2. Tiến hành các nghiên cứu liên quan, giám sát và đánh giá để ra quyết định quản lý.
 3. Quản lý các vấn đề hiện tại và thách thức trong môi trường kinh doanh hiện đại và phức tạp.
 4. Thực hiện các hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp lý và đạo đức hợp lý.
 5. Thiết kế và thực hiện định hướng chiến lược cho bất kỳ tổ chức

Các lĩnh vực chuyên môn hoá

 1. Quản trị nhân sự
 2. tài chính
 3. MIS
 4. tiếp thị
 5. Quản lý chiến lược
 6. kế toán
 7. kinh doanh

Yêu cầu nhập

 1. Là người có bằng Cử nhân về bất kỳ kỷ luật kinh doanh nào từ một trường đại học được công nhận có ít nhất lớp trên hoặc hạng GPA tương đương;
 2. Là người có bằng cử nhân về bất kỳ kỷ luật nào từ một trường đại học được công nhận có ít nhất dưới lớp hai và bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp chuyên môn về Kinh doanh từ một tổ chức được công nhận hoặc
 3. Là người có bằng Cử nhân về môn học liên quan đến kinh doanh với lớp 2 ở trường đại học được công nhận và ít nhất hai (2) năm kinh nghiệm làm việc Hoặc;
 4. Là người có bằng Cử nhân ở bất kỳ ngành học nào khác từ một trường đại học được công nhận có ít nhất lớp thấp hơn với ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý Hoặc;
 5. Bất cứ ai làm một MBA phải có được một văn bằng đại học.

THỰC HIỆN

Lượng mua được vào tháng Giêng, tháng Năm và tháng Chín.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

PAC University is the Leadership University of Choice, chartered by the Commission for University Education in Kenya. It is a cosmopolitan institution of higher learning with students, staff and facul ... Đọc thêm

PAC University is the Leadership University of Choice, chartered by the Commission for University Education in Kenya. It is a cosmopolitan institution of higher learning with students, staff and faculty drawn from nations across Africa and the world. Our diversity offers you a unique platform for an expanded worldview through healthy social interactions. Đọc ít hơn
Nairobi , Kenya trực tuyến + 1 Hơn Ít hơn