Bậc thầy của quản trị kinh doanh (MBA)

Chung

Chương trình mô tả

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: www.hanzegroningen.eu/mba

Các Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) chương trình toàn thời gian là mục tiêu của các chuyên gia kinh doanh những người mong muốn trở thành nhà lãnh đạo và quản lý của ngày mai. Bạn đang tìm kiếm một nền giáo dục toàn diện khi vào quản lý doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu?

Học sinh học để tích hợp các quy trình kinh doanh chính của các tổ chức thành chiến lược công ty hiệu quả và hiệu quả. Ngoài ra, học sinh có được các kỹ năng để đối phó với các lợi ích khác nhau, và đôi khi phân tách, các bên liên quan khác nhau tham gia vào kinh doanh quốc tế.

Nhận vào chương trình MBA đòi hỏi sa ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc và chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp cho các vị trí quản lý cao cấp và chung chung. Chương trình tập trung vào việc lãnh đạo và quản lý trong một bối cảnh quốc tế.

bba

Chương trình Bằng kép tại Bremen

Lấy bằng thạc sĩ thứ hai ở Bremen

IBS cung cấp một chương trình với các Trung tâm đại học quốc tế (IGC) tại Hochschule Bremen, Đức MBA Bằng đôi. Chương trình này bao gồm bốn học kỳ. Trong nghiên cứu hai học kỳ đầu tiên sinh viên tại IBS. Trong học kỳ thứ ba, sinh viên nơi ở đến IGC, Bremen.

Có hai chuyên ngành cung cấp tại IGC cho sinh viên tham gia các tùy chọn Bằng đôi:

  • Thạc sĩ Quản lý toàn cầu (MBA)
  • Quản lý Du lịch Quốc tế (MBA)

học phí đầy đủ cho Bằng đôi là 19.500 €. Học phí cho các cựu sinh viên Hanze UAS là 15.100 €.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

If you choose to study at Hanze University of Applied Sciences, Groningen, you will be joining a learning community where we bring education, applied research and the business field together. And on t ... Đọc thêm

If you choose to study at Hanze University of Applied Sciences, Groningen, you will be joining a learning community where we bring education, applied research and the business field together. And on top of that, you will be living in the best student city of the Netherlands. Đọc ít hơn
Groningen , Groningen , Xứ Wales , Vilnius , Assen + 4 Hơn Ít hơn