Các chương trình MBA hiện đang được coi là tiêu chuẩn trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý của Cộng hòa Séc và các công ty quốc tế và các tổ chức. Nó nhằm mục đích quản lý với kinh nghiệm chuyên môn để đủ điều kiện hơn nữa trong Quản lý nguồn nhân lực và Liên minh châu Âu. Các sinh viên sẽ hội đủ điều kiện để phát triển riêng của họ nghiệp hàng đầu trong cơ cấu quản lý ở các cấp độ khác nhau, đặc biệt là ở các nước EU.

Các chương trình MBA sinh viên tốt nghiệp trở thành chuyên gia hàng đầu trong việc quản lý nguồn nhân lực trong các khuôn khổ thể chế, kinh tế và pháp lý châu Âu.

Qua nghiên cứu chương trình MBA của các nhà quản lý có được một hệ thống toàn diện về kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho việc xây dựng một sự nghiệp thành công trong kinh doanh và quản lý, hành chính công cộng, đặc biệt là trong giáo dục và quản lý nguồn nhân lực.

Các sinh viên tốt nghiệp đã làm chủ ở mức độ tiên tiến của các khuôn khổ thể chế, kinh tế và pháp lý châu Âu với sự tập trung vào quản lý nguồn nhân lực. Họ đang chuẩn bị cho việc phát triển sự nghiệp hơn nữa của họ thông qua áp dụng các kiến ​​thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trực tiếp để giải quyết vấn đề phức tạp trong kinh doanh, doanh nghiệp và quản lý thể chế. Các sinh viên tốt nghiệp cũng đã làm chủ phương pháp giáo dục hơn nữa, học tập suốt đời, và lãnh đạo đội bóng. Khả năng tổng hợp kiến ​​thức lý thuyết và ứng dụng thực tế của nó trong môi trường quản lý được thành lập bởi các vệ các luận án cuối cùng.

Các đối tượng chính hồ sơ của chương trình MBA trong Quản lý Nhân sự và Liên minh châu Âu như sau: Quản lý nguồn nhân lực, hội nhập châu Âu, hệ thống pháp luật, chính trị và kinh tế địa lý của EU, phân tích kinh tế, hành vi tổ chức và lãnh đạo, chiến lược và quản lý điều hành, giải quyết vấn đề và Quản lý khủng hoảng, công nghệ thông tin và hệ thống thông tin.

Chế độ của nghiên cứu được tổ chức trong khối nghiên cứu cuối tuần (khoảng 5 ngày cuối tuần mỗi học kỳ). chiều dài tiêu chuẩn của nghiên cứu là 1,5 năm học (3 học kỳ) được chia thành 5 khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu kết luận bằng việc bảo vệ luận án. Sinh viên tốt nghiệp được trao Thạc sĩ tiêu đề chuyên nghiệp Quản trị kinh doanh (MBA.

2

Chương trình MBA đã được thành công lại công nhận vào tháng Hai năm 2015.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Khóa học này là Học tại trường kết hợp trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 học kỳ
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date