Vương quốc Anh nằm trên một hòn đảo ngoài khơi của bờ biển của lục địa châu Âu. Quốc gia châu Âu này đã có ảnh hưởng trong lịch sử phương Tây. Đó là từ các thuộc địa định cư của người dân của Vương quốc Anh mà nhiều nước đang phát triển hiện đại. Vương quốc Anh bao gồm Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland. Thường thì nó cũng được gọi là "Anh " hoặc "Anh, " nhưng tên chính thức là Vương quốc Anh. Hôm nay Vương quốc Anh là một nhà lãnh đạo kinh tế và quân sự trong nền kinh tế toàn cầu, và đã đóng góp nhiều cho nền kinh tế, văn hóa, và sự hiểu biết khoa học của thế giới hiện đại. Hôm nay, nó còn được biết đến với gia đình hoàng gia mang tính biểu tượng của nó, mà đã trở thành nhân vật nổi tiếng của các loại văn hóa toàn cầu.

Các trường đại học tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland