Executive MBA

Krannert Executive Education, Purdue University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Executive MBA

Krannert Executive Education, Purdue University

Thêm thông tin

Xin hãy kiểm tra của chúng tôi BROCHURE để biết thêm thông tin.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc là cần thiết cho chương trình.

đây và hồ sơ lớp học .

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối September 15, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là Kết hợp qua mạng và tại trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2018
Duration
Thời hạn
19 tháng
Bán thời gian
Price
Giá
85,000 USD
Information
Deadline
Tháng 8 1, 2018
Locations
Hoa Kỳ - Lafayette, Indiana, IN
Ngày bắt đầu: Tháng 9 2018
Hạn cuối hồ sơ Tháng 8 1, 2018
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2018
Hoa Kỳ - Lafayette, Indiana, IN
Hạn cuối hồ sơ Tháng 8 1, 2018
Ngày kết thúc Trường liên hệ