MBA in Finance

Chung

Có sẵn 15 địa điểm

Chương trình mô tả

  • nhập học thường xuyên cho chương trình thạc sĩ đòi hỏi một bằng cử nhân được công nhận
  • Các ứng với bằng đại học thạc sĩ được công nhận cũng sẽ được xem xét cho nhập cảnh
  • trình độ tiếng Anh (nếu mức độ Cử nhân đã không được giảng dạy bằng tiếng Anh)
  • CV cập nhật
  • Một lá thư chính thức giới thiệu (hoặc học thuật hoặc kinh doanh)
  • Tuyên bố cá nhân (tối thiểu 500 từ)

đường mòn

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Unicaf University is a pan-African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality academic qualifications.

Unicaf University is a pan-African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality academic qualifications. Đọc ít hơn
Cộng hòa , Newyork , Athens , Sòng bạc , London , Cairo , Accra , Lilongwe , Cảng Louis , Nairobi , Lagos , Mogadishu , Lusaka , Cơn sốt , Cộng hòa Síp + 14 Hơn Ít hơn