MBA

Glasgow Caledonian University, London (GCU London)

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

MBA

Glasgow Caledonian University, London (GCU London)

Chi tiết khóa học

  • Thời gian học: 1 Năm
  • Khóa học Bắt đầu ngày: 14 Tháng chín 2015
  • Chế độ khóa học: Toàn thời gian
  • Vùng đối tượng: Kinh doanh và Quản lý
  • Location: GCU London
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
10,000 GBP
£ 10,000
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates