điều hành mba trong quản lý ict hoặc tiện ích

Chung

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

The international institute of management in technology IIMT affiliated to the University of Fribourg is in Switzerland and Europe a leading and dynamic Institute for continuing education and research ... Đọc thêm

The international institute of management in technology IIMT affiliated to the University of Fribourg is in Switzerland and Europe a leading and dynamic Institute for continuing education and research. Đọc ít hơn