Keystone logo

24 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Khởi sự kinh doanh Đổi mới và khởi sử kinh doanh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Khởi sự kinh doanh
  • Đổi mới và khởi sử kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (24)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Khởi sự kinh doanh Đổi mới và khởi sử kinh doanh

Các chương trình sáng tạo và kinh doanh nhằm đưa ra hai yếu tố cần thiết cho sự thành công trong việc phát triển các doanh nghiệp và công nghệ mới. Sinh viên tương lai nên chuẩn bị cho một thăm dò các chủ đề như cạnh tranh quốc tế, sáng tạo kinh doanh và doanh nghiệp công nghệ.