Điều hành MBA

Chung

Chương trình mô tả

Cấu trúc chương trình giảng dạy

1. Hội thảo học tập và tư duy hiệu quả

2. Hiểu chiến lược đương đại

3. Quản lý và kế toán nguồn lực tài chính

4. Quản lý thông tin và kiến thức một cách chiến lược

5. Dự án tư vấn công ty (15000 từ)

Thời gian học tập

4 Nhiệm vụ + Dự án tư vấn công ty trong thời gian 12 tháng

Tổng số tín chỉ

60 (1800 giờ học cảm xúc)Chương trình EMBA quốc tế đẳng cấp thế giới này tập trung vào bạn với tư cách là người lãnh đạo ngay từ đầu

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

UBA has been helping students obtain internationally recognised educational qualifications for over 10 years. To date, we have more than 10,000 students from all over the world have enrolled in our pr ... Đọc thêm

UBA has been helping students obtain internationally recognised educational qualifications for over 10 years. To date, we have more than 10,000 students from all over the world have enrolled in our programs. Đọc ít hơn